Η νέα μας ιστοσελίδα θα είναι έτοιμη σε λίγες μέρες. Θα συζητάμε και θα αναλύουμε τα ιατρικά νέα και τις εξελίξεις στον κλάδο. Θα προβληματιζόμαστε και θα παρατηρούμε την επίπτωση της ιατρικής επιστήμης στον άνθρωπο.